Welkom

PsyPraktijk|VanUden is verhuisd!
Het nieuwe adres is de Professor Bronkhorstlaan 27 te Vleuten.


Lees hier over algemene praktijkinformatie of meld direct aan.

Welkom bij PsyPraktijk|VanUden, een particuliere praktijk voor gezondheidszorgpsychologie, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en ouder en/of gezinsbegeleiding in Vleuten en Harmelen. De praktijkhouder is mevr. drs. C.S. (Cuny) van Uden.

In de PsyPraktijk|VanUden kunt u terecht voor zowel kortdurende psychologische hulp als langdurige en intensieve psychotherapeutische behandeling. De praktijk biedt behandeling aan zowel jeugdigen als volwassenen.

Op deze website hoop ik u op een toegankelijke manier bekend te maken met de werkwijze en mogelijkheden binnen mijn praktijk.

Nieuws:

Aannamestop (5-11-2018)
Het blijft druk in de praktijk, hopelijk eind 2018 weer ruimte. Houd de website in de gaten. Meer info
Verhuisbericht! (5-11-2018)
PsyPraktijk|VanUden is verhuisd naar de Professor Bronkhorstlaan 27 te VLeuten.
Geregistreerd Supervisor VGCT (01-06-2017)
Nu ook geaccrediteerde supervisie mogelijk in PsyPraktijk|VanUden. Informeer per mail naar de mogelijkheden.
Clientervaring 2017
CQ-meting (6-01-2018)
Gemiddelde score 8 (80%)! Wederom een rapportcijfer om trots op te zijn!.
Artikel in Gezond in Leidsche Rijn (1-06-2017)
Artikel door PsyPraktijk|VanUden Co-sleepen.

AanmeldenAanmelden kan rechtstreeks via de website of per email.
Voor telefonisch overleg spreek een bericht in, dan wordt u binnen enkele dagen teruggebeld. Of stuur een email met uw vragen naar info@psypraktijkvanuden.nl

Kinderen en jeugdigen worden door hun ouders/verzorgers aangemeld.
Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Verwijzers kunnen voor overleg over doorverwijzing altijd contact opnemen. De feitelijke aanmelding moet echter door de cliënten zelf gedaan worden.

Bij de uiteindelijke aanmelding worden enkele noodzakelijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, BSN nummer, naam huisarts en een korte omschrijving van uw klachten/problemen gevraagd.

Wilt u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering of uw gemeente in aanmerking komen, dan dient u de verzekeringsgegevens en een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.

Praktijkhouder


C.S. van Uden

C.S. van Uden

Praktijkhouder


Cuny van Uden is geregistreerd Psychotherapeut en geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en EMDR-therapeut in de jeugd- en volwassenenzorg, voor zowel de basis generalistische GGZ als ook de specialistische GGZ.

Zij werkte als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening en bij een zorgafdeling van het middelbaar beroepsonderwijs. Vervolgens heeft zij in de functie van GZ-psycholoog bij de Stichting Leerlingzorg Almere verschillende projecten opgezet en gecoördineerd rond de behandeling en ondersteuning van scholieren (en hun ouders) die kampen met sociaal-emotionele problematiek.

Ook was zij tot 2009 werkzaam als behandelaar in een traumacentrum te Dronten voor jeugdigen en volwassenen die slachtoffer waren van (seksueel) geweld. Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar GGz Centraal, locatie Fornhese te Almere, een poliklinische behandelsetting voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hier was zij verantwoordelijk voor individuele behandelingen, ouderbegeleiding, oudertraining, groepsbehandeling en diagnostiek.

Vanaf 2011 voert zij een eigen vrijgevestigde praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Inmiddels heeft zij haar kennis verbreed naar het werken met volwassenen met (complexe) psychische problematiek. Gedurende 3 jaar werkte ze in een psychotherapiepraktijk die zich richtte op de behandeling van volwassenen en adolescenten binnen de specialistische GGz.

In haar eigen praktijk kiest zij voor meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, het werken zonder lange wachtlijst en het bieden van snellere, op het individu afgestemde en waar mogelijk kortere behandeling.

Specialismen in behandelmethodiek zijn: psychotherapie, cognitieve gedragstherapie. traumabehandeling, oplossingsgerichte therapie en schoolproblemen.

Lidmaatschappen en registraties

  • BIG registratie gezondheidszorgpsycholoog (BIG register)
  • BIG registratie psychotherapeut (BIG register)
  • Registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie (Kwaliteitsregister)
  • Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en CognitieveTherapie (VGCT)
  • Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
  • Lid van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
  • Lid van de Europese vereniging voor Psychotrauma (ESTSS)

Praktijkruimte


Wachtruimte

Wachtruimte

De hoofdlocatie van PsyPraktijk|VanUden is een aan huis gevestigde praktijk in Vleuten. De praktijk beschikt over een wachtkamer met toilet op de begane grond.

De praktijklocatie te Harmelen beschikt over een wachtruimte met toilet op de begane grond.

Behandelkamer

Behandelkamer

De behandelkamer te Vleuten bevindt zich op de tweede verdieping, die te bereiken is middels een trap. Indien nodig kunnen de gesprekken op de begane grond worden gevoerd.

De praktijklocatie te Harmelen bevindt zich op de begane grond.

Samenwerking


PsyPraktijk|VanUden werkt samen met:

Kwaliteitsbewaking


De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging (beroepscode NIP) en via intercollegiale toetsing.

De behandelaar is ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

Bij afwezigheid en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte wordt de cliënt daarover geïnformeerd. Buiten kantoortijden kan per email contact worden verzocht. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts.

AVG

Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy. Uitsluitend met uw schriftelijke toestemming zal informatie worden verstrekt aan derden. Hierbij kunt u denken terugkoppeling van de behandeling aan de verwijzende huisarts.

Privacystatement PsyPraktijk|VanUden

Klachtenregeling

De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP.
Onder beroepscode is een directe verwijzing naar deze klachtenregeling te vinden.

Wachttijden

Hieronder is aanvullende informatie m.b.t. de wachttijd beschreven.


Aanmeldwachttijd in weken? Meer dan 8 weken. Er is daarom helaas een aanmeldingsstop. Op de site bij “Nieuws” wordt gemeld wanneer deze stop opgeheven zal worden.
Behandelwachttijd? Er is geen behandelwachttijd. Na aanmelding en intake sluit de behandeling daarop meteen aan.
Wachttijd afhankelijk van waar iemand verzekerd is? De wachttijd na opheffing van de aanmeldwachttijd is per verzekeraar niet anders. Wel kan bij sommige verzekeraars het omzetplafond reeds bereikt zijn. Informatie daarover wordt verstrekt per email op aanvraag.
Wachtlijstbemiddeling? Als de wachttijd te lang is dient patiënt zich te wenden tot zijn zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.
Datum laatste update van wachttijden? Er volgt eens per maand een update in de rubriek “Nieuws” op de startpagina.

Kwaliteitsstatuut

In het Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Kwaliteitsstatuut PsyPraktijk|VanUden

Met openbaar vervoer:

De dichtsbijzijnde bushalte is Het Centrum. Komt u uit Utrecht/De Meern of vanaf treinstation Vleuten dan kunt u gebruik maken van buslijn 28. Bus 28 rijdt gemiddeld iedere 10 minuten.

Als u uitstapt bij de bushalte Het Centrum loopt u richting het winkelcentrum Vleuterweide en gaat u linksaf de Sparrendaal op. Op de eerste kruising slaat u linksaf de Austerlitz in. De praktijk bevindt zich iets verderop aan de rechterzijde op Austerlitz 7.

Kijk voor uitgebreid reisadvies op 9292ov of op de website van het GVU.

Met de auto:

Vanuit zowel de richting Utrecht als de Meern kunt u gebruik maken van de richtingsborden P3.
U kunt het best parkeren op de parkeerplaats P3 bij het Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn. De ingang van de parkeerplaats ligt aan de straat Utrechtse Heuvelrug.


Locatie Harmelen

De locatie Harmelen bevindt zich in het gebouw van Pedagogen Psychologen Praktijk Harmelen.

Bezoekadres:
Spruit en Bosch 3
3481 EZ Harmelen
tel: 030 274 68 03
email: info@psypraktijkvanuden.nl

Klik hier voor een routebeschrijving vanaf uw eigen huis.

Met openbaar vervoer:

Bus 128 Utrecht - Woerden v.v. In Harmelen uitstappen bij de halte Spruit en Bosch.

Kijk voor uitgebreid reisadvies op 9292ov of op de website van het GVU.

Met de auto:

Vanuit Woerden:
Verlaat Woerden richting Harmelen over de Utrechtsestraatweg en ga verder over de Geestdorp. Rij via de rotonde verder over de Leidsestraatweg/N198 en voorbij het bedrijventerrein van Harmelen. Vlak voor de bebouwde kom van Harmelen slaat u linksaf de Spruit en Bosch op. Aan het eind vindt u links de Pedagogen Psychologen Praktijk.

Vanuit de richting Vleuten / De Meern / Leidsche Rijn:
Verlaat De Meern, Veldhuizen en Vleuterweide via de Burgemeester Middelweerdlaan en Landschapsbaan dan wel Veldhuizerweg. Rij richting Harmelen over de Utrechtsestraatweg/N198. Volg in Harmelen de Dorpsstraat. Sla aan het eind van de bebouwde kom rechtsaf de Spruit en Bosch op. Aan het eind vindt u links de Pedagogen Psychologen Praktijk. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden.